Ekologisesti kestävä tulevaisuus – konkreettisia tekoja ja muutoksia

Ilmastonmuutos on tosiasia, ja sen pysäyttämiseksi on toimittava sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Suomella on vastuunsa osana maailmaa olla tekemässä ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja hyvinvointivaltiona tukea muita maita tässä tehtävässä. Keskustelua ilmastopolitiikasta ei ole ilman keskustelua taloudesta. Monet puolueet argumentoivat ilmastonmuutoksen vastaisen työn olevan liian kallista. Tulevaisuudessa uusiutuvat energiavarat ja niiden järjestelmät työllistävät kuitenkin enemmän ihmisiä …

Hiilinielu, sellu ja suomalainen luontosuhde

Lähiaikoina uutiset ovat huutaneet kovaan ääneen Suomen metsien hiilinielun romahdusta. Ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa metsien laskennallinen kyky sitoa hiiltä ei kattanut muun maankäyttösektorin hiiltä. Syynä tähän on luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2021 lisääntynyt puun biomassan väheneminen. Asiantuntijat puolin ja toisin kertovat mielipiteitään, miten tilanne pitäisi ratkaista. Osan mielestä metsää tulisi hoitaa aktiivisemmin, tuotantometsän pohjakasvustoa karsia, jotta puulle …