Tätä maata ei rakennettu työllä vaan lakoilla

Kahdeksan tunnin työpäivä, vuosiloma, työehtosopimukset, työturvallisuuslaki, talviloma, vanhempainvapaa, opintovapaa ja kotihoidon tuki. Nämä listaamani asiat ovat monelle arkipäiväisiä itsestäänselvyyksiä. Kuitenkin kaikki nämä saavutetut etuudet ovat vaatineet aktiivista toimintaa ja työtaisteluita, jotka ovat olleet suuria mullistuksia oman aikansa työelämään. Tällä hetkellä kaupan alalla taistellaan yksinkertaisista asioista. Palvelualojen ammattiliiton vaatimukset ovat selkeät: palkka, jolla elää. Inflaatio tuntuu …