Lapsien tasa-arvo

Lapset ansaitsevat tasa-arvoisen tulevaisuuden

Elämme kasvavien tuloerojen aikaa. Lähivuosina köyhät ovat köyhtyneet ja rikkaat rikastuneet. Myös keskiluokkaisten ihmisten ostovoima ja taloudellinen vakavaraisuus kärsivät hintojen ja korkojen noustessa. Tämä lisää sosioekonomista eriarvoisuutta ja asettaa ihmiset elämän edessä epätasa-arvoiseen asemaan. Tämä luokkayhteiskunnan rakentuminen on katkaistava. Eriarvoistavia rakenteita on purettava. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä kohti mahdollisuuksia, joita lähtökohdat eivät rajoita. Tasa-arvo rakennetaan yhteisillä …

Askeleita tasa-arvon tiellä

Tasa-arvo ei ole maailmassa itsestäänselvyys, vaikka sen pitäisi olla. Ihmisten arvottaminen omaisuuden, etnisen taustan, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella on kuitenkin pitkään jatkunut tapa, josta vieläkin pyristellään irti. Jos ajatellaan tasa-arvoa Suomessa, on havaittavissa sama trendi, kuin monissa muissa maissa. Myös Suomessa naisten asema on ollut historiallisesti heikompi. Miesvaltaisen maailman rakenteet on tehty alistamaan yli …