Ekologisesti kestävä tulevaisuus – konkreettisia tekoja ja muutoksia

Ilmastonmuutos on tosiasia, ja sen pysäyttämiseksi on toimittava sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Suomella on vastuunsa osana maailmaa olla tekemässä ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja hyvinvointivaltiona tukea muita maita tässä tehtävässä.

Keskustelua ilmastopolitiikasta ei ole ilman keskustelua taloudesta. Monet puolueet argumentoivat ilmastonmuutoksen vastaisen työn olevan liian kallista. Tulevaisuudessa uusiutuvat energiavarat ja niiden järjestelmät työllistävät kuitenkin enemmän ihmisiä kuin fossiiliset ratkaisut nyt. Satsaaminen puhtaaseen energiaan on siis samalla panostamista työllistymiseen.

Suomen on tulevaisuudessa oltava energiaomavarainen. Uusiutuvan energian tuottoa on lisättävä niin, että sillä saavutetaan riittävä omavaraisuusaste. Ydinvoima on tärkeä siirtymävaiheen energiamuoto; Suomeen ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole järkeä rakentaa uutta suurta ydinvoimalaa. Ydinvoiman kehitystä on seurattava ja Suomen tulee olla myös siinä aktiivinen.

Pelkkä energiapolitiikka ei kuitenkaan riitä. Luontoa on systemaattisesti suojeltava ja jo tuhottuja ympäristöjä pyrittävä ennallistamaan. Jokainen ihmisen toiminnan seurauksena kuoleva laji on liikaa. Tällä hetkellä Suomessa on 2 667 uhanalaista lajia, ja näistä kolmasosa asuu metsissä. Suojelemalla erityisesti lähellä luonnontilaa olevat metsät ja ennallistamalla muita ympäristöjä voidaan sekä varjella suomalaista luontoa että taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Metsätalous on kuitenkin tärkeä teollisuudenala ja tulevaisuudessakin talousmetsille on paikkansa. Avohakkuiden on silti aika jäädä historiaan. Metsien hoitoon ja puun saamiseen on myös muita tapoja.

Osa päätöksistä tulee valtion suurien linjojen lisäksi myös tavallisilta ihmisiltä. Lihansyönnin vähentäminen on tutkitusti hyvä keino pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Lisäksi lihateollisuus on monilta osin edelleen epäeettistä. Valtion pitää tukea kasvissyöntiä ohjaamalla maatalouden tukia kasviproteiinien tuottamiseen, ja samalla lihateollisuuden tukia on vähennettävä.

Rautatieverkostoja on parannettava ja liikenteessä siirryttävä valtion tukemana kohti ekologisempia polttoainevaihtoehtoja. Liikenteen sähköistyminen on toimiva ratkaisu, mutta vain siinä tilanteessa, kun Suomi pystyy tuottamaan uusiutuvilla luonnonvaroilla riittävästi sähköä. Akkuteollisuuden ongelmat on tiedostettava. Onneksi sähköautot eivät ole ainoa vaihtoehto. Kotimaisen bioetanolin ja biokaasun tuotantoon on panostettava ja autojen konversioita tuettava. Myös joukkoliikennettä on kehitettävä, tavoitteena se, että kaupungeissa ei ole tarvetta yksityisautoiluun.

Nämä keinot ovat konkreettisia tapoja toimia ekologisesti kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Kaikki on kirjattu myös vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmaan.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *