Ekologisesti kestävä tulevaisuus – konkreettisia tekoja ja muutoksia

Ilmastonmuutos on tosiasia, ja sen pysäyttämiseksi on toimittava sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Suomella on vastuunsa osana maailmaa olla tekemässä ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja hyvinvointivaltiona tukea muita maita tässä tehtävässä. Keskustelua ilmastopolitiikasta ei ole ilman keskustelua taloudesta. Monet puolueet argumentoivat ilmastonmuutoksen vastaisen työn olevan liian kallista. Tulevaisuudessa uusiutuvat energiavarat ja niiden järjestelmät työllistävät kuitenkin enemmän ihmisiä …