Lapsien tasa-arvo

Lapset ansaitsevat tasa-arvoisen tulevaisuuden

Elämme kasvavien tuloerojen aikaa. Lähivuosina köyhät ovat köyhtyneet ja rikkaat rikastuneet. Myös keskiluokkaisten ihmisten ostovoima ja taloudellinen vakavaraisuus kärsivät hintojen ja korkojen noustessa. Tämä lisää sosioekonomista eriarvoisuutta ja asettaa ihmiset elämän edessä epätasa-arvoiseen asemaan. Tämä luokkayhteiskunnan rakentuminen on katkaistava. Eriarvoistavia rakenteita on purettava. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä kohti mahdollisuuksia, joita lähtökohdat eivät rajoita. Tasa-arvo rakennetaan yhteisillä …

Migri ja yhteisvanhemmuus

Viikko on alkanut vahvasti uutisoinnilla Maahanmuuttoviraston tekemästä karkotuksesta, jossa vanhempi erotettiin lapsestaan. Virasto perusteli päätöstään tosiasiallisen perhe-elämän puutteella. Sen enempää uutisen sisältöön menemättä (laitan linkin loppuun), perheen tilanne on ollut hyvin tavallisen suomalaisen eroperheen kaltainen. Toinen vanhemmista on lähivanhempi, jonka luona lapsi viettää suurimman osan ajastaan. Etävanhempi tapaa lastaan säännöllisesti, mutta ei välttämättä asu saman …