Vaaliteemat

Kevään eduskuntavaaleissa vaaliteemani ovat inhimillisyyden arvoissa, lapsiperheiden arjessa ja kestävän kehityksen periaatteissa

Eriarvoistumisen ja sukupolvelta toiselle periytyvän vähäosaisuuden lisääntyminen ovat aikamme ongelmia, joiden vähentämiseen on hyvä löytää kestäviä ratkaisuja. Meidän on rakennettava yhdessä tuleville sukupolville entistä solidaarisempaa yhteiskuntaa, jossa yhteiskunnalliset päätökset pohjautuvat inhimilliseen arvomaailmaan. Hyvinvointivaltion on tuotava turvaa juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Ilmastokriisiä ei ratkaista vain yksilön valinnoilla, vaikka sen hillintään voi vaikuttaa ihan jokainen tekemällä ilmastoystävällisiä valintoja. Ilmastotyö on kehittyvä prosessi. Meidän pitää tehdä valtiona vahvoja ilmastotoimia sekä olla ilmastonmuutoksen edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Yhteiskunnan on kyettävä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja huomioitava sekä ekologinen, taloudellinen että sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys päätöksenteossa.