Puheenvuoroni antikapitalistisessa ja kulttuuripoliittisessa after workissa 28.3.2023

Kulttuurialan työntekijöistä suuri osa on tällä hetkellä freelancereita, jotka työllistävät itse itsensä. Osalla tämä on vapautta valita ja toteuttaa. Osalle kyseessä on pakko. Muitakin aloja vaivaava pakkoyrittäjyys näkyy kulttuurialalla. Palkallisia työsuhteita on yhä vähemmän ja yhä useammin vaaditaan kykyä tehdä työ alihankintana. Miten tämä eroaa palkkatyöstä? Itsensä työllistävä yrittäjä tekee käytännössä saman työn, kuin palkansaaja, …

Ekologisesti kestävä tulevaisuus – konkreettisia tekoja ja muutoksia

Ilmastonmuutos on tosiasia, ja sen pysäyttämiseksi on toimittava sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Suomella on vastuunsa osana maailmaa olla tekemässä ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja hyvinvointivaltiona tukea muita maita tässä tehtävässä. Keskustelua ilmastopolitiikasta ei ole ilman keskustelua taloudesta. Monet puolueet argumentoivat ilmastonmuutoksen vastaisen työn olevan liian kallista. Tulevaisuudessa uusiutuvat energiavarat ja niiden järjestelmät työllistävät kuitenkin enemmän ihmisiä …

Lapsien tasa-arvo

Lapset ansaitsevat tasa-arvoisen tulevaisuuden

Elämme kasvavien tuloerojen aikaa. Lähivuosina köyhät ovat köyhtyneet ja rikkaat rikastuneet. Myös keskiluokkaisten ihmisten ostovoima ja taloudellinen vakavaraisuus kärsivät hintojen ja korkojen noustessa. Tämä lisää sosioekonomista eriarvoisuutta ja asettaa ihmiset elämän edessä epätasa-arvoiseen asemaan. Tämä luokkayhteiskunnan rakentuminen on katkaistava. Eriarvoistavia rakenteita on purettava. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä kohti mahdollisuuksia, joita lähtökohdat eivät rajoita. Tasa-arvo rakennetaan yhteisillä …

Lapsi opiskelee

Oppimistulokset romahtivat – ratkaisut löytyvät tulevaisuudesta

Kukaan ei ole voinut välttyä huomaamasta sitä tosiasiaa, että Suomen koulutustulokset ovat heikenneet nopeasti. Alamäki on alkanut jo 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Oppimistulosten laskuun ei ole yksiselitteistä varmaa syytä. Faktaa kuitenkin on, että koulutuksen resurssit ovat laskeneet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Lisäksi voidaan havaita, että oppimistulosten heikentyminen näkyy erityisesti alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Erityisesti sosioekonomisen eriarvoisuuden …

Migri ja yhteisvanhemmuus

Viikko on alkanut vahvasti uutisoinnilla Maahanmuuttoviraston tekemästä karkotuksesta, jossa vanhempi erotettiin lapsestaan. Virasto perusteli päätöstään tosiasiallisen perhe-elämän puutteella. Sen enempää uutisen sisältöön menemättä (laitan linkin loppuun), perheen tilanne on ollut hyvin tavallisen suomalaisen eroperheen kaltainen. Toinen vanhemmista on lähivanhempi, jonka luona lapsi viettää suurimman osan ajastaan. Etävanhempi tapaa lastaan säännöllisesti, mutta ei välttämättä asu saman …

Askeleita tasa-arvon tiellä

Tasa-arvo ei ole maailmassa itsestäänselvyys, vaikka sen pitäisi olla. Ihmisten arvottaminen omaisuuden, etnisen taustan, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella on kuitenkin pitkään jatkunut tapa, josta vieläkin pyristellään irti. Jos ajatellaan tasa-arvoa Suomessa, on havaittavissa sama trendi, kuin monissa muissa maissa. Myös Suomessa naisten asema on ollut historiallisesti heikompi. Miesvaltaisen maailman rakenteet on tehty alistamaan yli …

Tätä maata ei rakennettu työllä vaan lakoilla

Kahdeksan tunnin työpäivä, vuosiloma, työehtosopimukset, työturvallisuuslaki, talviloma, vanhempainvapaa, opintovapaa ja kotihoidon tuki. Nämä listaamani asiat ovat monelle arkipäiväisiä itsestäänselvyyksiä. Kuitenkin kaikki nämä saavutetut etuudet ovat vaatineet aktiivista toimintaa ja työtaisteluita, jotka ovat olleet suuria mullistuksia oman aikansa työelämään. Tällä hetkellä kaupan alalla taistellaan yksinkertaisista asioista. Palvelualojen ammattiliiton vaatimukset ovat selkeät: palkka, jolla elää. Inflaatio tuntuu …

terveydenhuolto

Terve, terveempi, rikas

Kuvitellaanpa, että löydät itsesi eräänä päivänä tilanteesta, jossa huomaat kärsineesi jo pidempään jatkuneesta kivusta polvessa. Päätät soittaa terveyskeskukseen ja pääsetkin keskustelemaan hoidon tarpeen arvioinnissa alan ammattilaisen kanssa. Sinulle varataan aika yleislääkärille kolmen kuukauden päähän. Kolmen kuukauden aikana kipu pahenee, vähennät liikuntaa ja yleisvointisi laskee. Kun pääset hoitoon, olet kärsinyt kivusta jo niin kauan, että kipu …

Hiilinielu, sellu ja suomalainen luontosuhde

Lähiaikoina uutiset ovat huutaneet kovaan ääneen Suomen metsien hiilinielun romahdusta. Ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa metsien laskennallinen kyky sitoa hiiltä ei kattanut muun maankäyttösektorin hiiltä. Syynä tähän on luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2021 lisääntynyt puun biomassan väheneminen. Asiantuntijat puolin ja toisin kertovat mielipiteitään, miten tilanne pitäisi ratkaista. Osan mielestä metsää tulisi hoitaa aktiivisemmin, tuotantometsän pohjakasvustoa karsia, jotta puulle …